Historia szkoły

Zaloguj

Historia szkoły

Niedziela , 18 listopada  2007 

Historia Zespołu Szkół

Mechaniczno – Elektrycznych

w Tarnowie

Rok 1881

Staraniem Towarzystwa Pedagogicznego powstała szkoła przemysłowo-handlowa, zwana następnie przemysłową uzupełniającą. Mieściła się w budynku Szkoły Wydziałowej Męskiej im. M. Kopernika. Pierwszym jej dyrektorem został profesor gimnazjalny Roman Vimpeller.

Rok 1884

Dyrektorem został Wincenty Maziarski.

Rok 1888

W wyniku przeprowadzonej reorganizacji szkoła posiadała następującą strukturę: klasa przygotowawcza, klasy I i II przemysłowe oraz oddziały zawodowe: rysunków budowlanych i mechanicznych.

Rok 1890

Funkcję kierownika szkoły objął Hipolit Parasiewicz - dyrektor Seminarium Nauczycielskiego.

Rok 1903

Dyrektorem został Karol Albrecht.

Rok 1913-1915

Funkcję dyrektora pełnił Zygmunt Wysocki.

Rok 1915

Dyrektorem I Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej został Teodor Szypuła, pełniący obowiązki do 1937 roku.

Rok 1922-1923

Szkoła otrzymała nową nazwę: I Szkoła Przemysłowa Dokształcająca im. M. Kopernika.

Rok 1927

Nastąpiło wydłużenie cyklu kształcenia z dwóch do trzech lat. Szkoła zmieniła nazwę na I Szkołę Dokształcającą.

Rok 1938-1939

Szkoła zmieniła nazwę na Publiczną Szkołę Dokształcającą Nr 1.

Rok 1939

Nastąpiło zawieszenie nauki ze względu na wybuch wojny.
Strona 1 spośród 3

< Poprzednia